Reumayhdistysten yhteinen piknikristeily

Aika: 28.5.2023