Yhdistys

 

Laitilan seudun Reuma- ja Tulesyhdistys ry on 5.3.1997 perustettu 

  Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistys. 

 

Toimintamme tarkoituksena on

 

työskennellä reumasairauksien sekä muiden tuki- ja liikuntasairauksien ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi

edistää sekä kehittää reuma- ja muiden tuki- ja liikuntasairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, muita palveluja ja elinoloja

valvoa reuma- ja muiden tule-sairaiden etuja ja oikeuksia

jakaa tietoa reuma- ja muista tule-sairauksista ja niiden hoidosta

tarjota vertaistukea sekä liikunta- ja virkistystoimintaa jäsenille